Objectius del projecte «Redactem»


1) Millorar la redacció de l'alumnat de tots els cursos de l’ESO i del Batxillerat en les llengües castellana i catalana. 
2) Aprendre i treballar l’estructura bàsica d’una redacció i practicar la composició de diverses tipologies de text.
3) Conscienciar l’alumnat de la importància de redactar i expressar-se per escrit amb correcció, de manera pulcra i endreçada, amb precisió, elegància i originalitat.
4) Reforçar la competència de la comprensió lectora en totes les àrees i matèries.
5) Millorar la capacitat de síntesi, de reflexió i/o de crítica de l'alumnat en totes les àrees i matèries.
6) Fomentar l’ús de les TIC mitjançant la redacció i la publicació en blogs de llurs exercicis escrits.

Instruccions per al professorat


Agafar les fotocòpies de la tipologia textual que es vol treballar.

A l'aula accedir al blog:www.redactem.cat 

Projectar a l'aula el document de la tipologia triada.

Important: abans de repartir les fotocòpies cal recordar als alumnes que no s'hi pot escriure i que han de retornar-les al final de la classe. Totes les redaccions i exercicis es faran a la llibreta o en un full, mai a les fotocòpies.

Es reparteixen les fotocòpies i s'explica el seu contingut usant com a suport visual el text projectat.

Abans d'acabar la classe es recullen les fotocòpies i es guarden en els arxivadors corresponents. 

L'activitat es pot avaluar com a un exercici de classe, com a una pregunta a l'examen, etc. Recordeu que hi ha un full de correcció anomenat rúbrica per valorar cada tipus de text.

Es poden realitzar activitats en grup i per parelles, com també organitzar concursos de redaccions o relats.

Una activitat interessant és crear una entrada per tal que l'alumnat inclogui els seus textos prèviament corregits pel professor/a. Cal afegir a l'entrada unes instruccions per elaborar el text. Els alumnes el poden escriure a casa o a la sala d'ordinadors. Tots els comentaris per ser publicats han de ser autoritzats per l'administrador del blog. Els professors que vulguin poden crear una entrada ells mateixos (l'administrador t'habilita per fer-ho) o sol·licitar-li a l'administrador que ho faci. Un exemple d'aquesta activitat AQUÍ

Per estudiar els alumnes no necessiten les fotocòpies, ja que entren al blog i allà troben tot el material, incloses les solucions als exercicis. Les fotocòpies, per tant, es poden fer servir per a diferents grups durant diversos anys.

Cultura i valors

Materials català-castellà
CATALÀ-CASTELLÀ


1r d'ESO


Segona avaluació: (castellà)
2n d'ESO

Primera avaluació: (castellà)
Segona avaluació: (castellà)

3r d'ESO

Primera avaluació: (català)

Segona avaluació: (català)


Tercera avaluació: (castellà)

4t d'ESO

Primera avaluació: (castellà)

1r de Batxillerat

Primera avaluació: (català)

Segona avaluació: (català)
Tercera avaluació: (castellà)

Solucionario

Lliteratura (castellà-català)

Comentario poético (Garcilaso) / Guió per comentar textos literaris

2n de Batxillerat

Primera avaluació: (castellà)

Segona avaluació: (català)

Materials «extra»

EDUCACIÓ FÍSICA

Anglès

English
1st ESO

1st  Term: (English)

Read the text and write a composition DESCRIBING YOUR BEST FRIEND


COMPOSITION  2


WRITE A BRIEF SUMMARY OF A FILM. Use the example given above.


COMPOSITION 3


DESCRIBE YOUR FLAT or YOUR HOUSE: Use the model above to write your description.


2nd  Term: (English)COMPOSITION 4
DESCRIBING YOUR CITYRead the given example and write a short paragraph 


3rd ESO

1st  Term: (English)
Imagine you are on holiday. Write a letter to a friend. (70 words min.)


GUIDED COMPOSITION 2
Write a composition about your best friend. (70 words min.)


GUIDED COMPOSITION 3
Talking about yourself!!! (80 words min.)

GUIDED COMPOSITION 4
Writing about Mrs. Plump's routines (80 words min.)

GUIDED COMPOSITION 5
Write an article about souvenirs (80 words min.)2nd  Term: (English)

Talking about your routines. What do you do every day?

"Two men and one chair". Explain the story that you can see in the pictures.

"A found banknote". Explain the story that you can see in the pictures.3rd  Term: (English)


Write a composition talking about your sleeping habits. Explain a dream or a nigthmare. (90 words min.)

Write a composition on the following topic: "Mr Brown and the Birds" (90 words min.)

Write a composition on the following topic: "The Pot in the Garden" (90 words min.)

Read the text and look at the picture. Then write the true story. (90 words min.)1st BATX.

1st  Term: (English)
Write a composition describing your favourite sport or hobby. (100-120 words)

Learning how to write a narrative: example


Write a narrative about a dangerous or frightening experience. (100-120 words)Write a biography about someone you know. (100-120 words)2nd  Term: (English)
Write the description of a place. (125-150 words)
Write a for and against essay on the topic: "Zoos: Good or Bad?" (125-150 words)

Write a news report use the information given. (125-150 words)


3rd  Term: (English)
Choose one of the topics given at the end of the activities and write an informal letter. (125-150 words)


Choose one of the topics given at the end of the activities and write a formal letter. (125-150 words)

COMPOSITION 9
Write an opinion essay on the following statement: "Is it dishonest to download music form Internet" (125-150 words)