Objectius del projecte «Redactem»


1) Millorar la redacció de l'alumnat de tots els cursos de l’ESO i del Batxillerat en les llengües castellana i catalana. 
2) Aprendre i treballar l’estructura bàsica d’una redacció i practicar la composició de diverses tipologies de text.
3) Conscienciar l’alumnat de la importància de redactar i expressar-se per escrit amb correcció, de manera pulcra i endreçada, amb precisió, elegància i originalitat.
4) Reforçar la competència de la comprensió lectora en totes les àrees i matèries.
5) Millorar la capacitat de síntesi, de reflexió i/o de crítica de l'alumnat en totes les àrees i matèries.
6) Fomentar l’ús de les TIC mitjançant la redacció i la publicació en blogs de llurs exercicis escrits.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada