Materials català-castellà
CATALÀ-CASTELLÀ


1r d'ESO


Segona avaluació: (castellà)
2n d'ESO

Primera avaluació: (castellà)
Segona avaluació: (castellà)

3r d'ESO

Primera avaluació: (català)

Segona avaluació: (català)


Tercera avaluació: (castellà)

4t d'ESO

Primera avaluació: (castellà)

1r de Batxillerat

Primera avaluació: (català)

Segona avaluació: (català)
Tercera avaluació: (castellà)

Solucionario

Lliteratura (castellà-català)

Comentario poético (Garcilaso) / Guió per comentar textos literaris

2n de Batxillerat

Primera avaluació: (castellà)

Segona avaluació: (català)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada