diumenge, 22 de novembre de 2015

Objectius del projecte Redactem


1) Millorar la redacció dels alumnes en els quatre cursos de l’ESO i Batxillerat en Llengua Castellana i Catalana. 
2) Treballar l’estructura bàsica d’una redacció i ensenyar a redactar diversos tipus de text. 
3) Conscienciar l’alumnat de la importància de redactar i expressar-se per escrit amb correcció.
4) Reforçar la competència de la comprensió lectora en totes les àrees.
5) Millorar la capacitat de síntesi de l'alumnat en totes les àrees.
6) Fomentar l’ús de les TIC mitjançant la redacció en blogs.  


Instruccions per al professorat


Agafar les fotocòpies de la tipologia textual que es vol treballar.

A l'aula accedir al blog:www.redactem.cat 

Projectar a l'aula el document de la tipologia triada.

Important: abans de repartir les fotocòpies cal recordar als alumnes que no s'hi pot escriure i que han de retornar-les al final de la classe. Totes les redaccions i exercicis es faran a la llibreta o en un full, mai a les fotocòpies.

Es reparteixen les fotocòpies i s'explica el seu contingut usant com a suport visual el text projectat.

Abans d'acabar la classe es recullen les fotocòpies i es guarden en els arxivadors corresponents. 

L'activitat es pot avaluar com a un exercici de classe, com a una pregunta a l'examen, etc. Recordeu que hi ha un full de correcció anomenat rúbrica per valorar cada tipus de text.

Es poden realitzar activitats en grup i per parelles, com també organitzar concursos de redaccions o relats.

Una activitat interessant és crear una entrada per tal que l'alumnat inclogui els seus textos prèviament corregits pel professor/a. Cal afegir a l'entrada unes instruccions per elaborar el text. Els alumnes el poden escriure a casa o a la sala d'ordinadors. Tots els comentaris per ser publicats han de ser autoritzats per l'administrador del blog. Els professors que vulguin poden crear una entrada ells mateixos (l'administrador t'habilita per fer-ho) o sol·licitar-li a l'administrador que ho faci. Un exemple d'aquesta activitat AQUÍ

Per estudiar els alumnes no necessiten les fotocòpies, ja que entren al blog i allà troben tot el material, incloses les solucions als exercicis. Les fotocòpies, per tant, es poden fer servir per a diferents grups durant diversos anys.

  Materials català-castellà
  CATALÀ-CASTELLÀ


  1r d'ESO


  Segona avaluació: (castellà)
  2n d'ESO

  Primera avaluació: (castellà)
  Segona avaluació: (castellà)

  3r d'ESO

  Primera avaluació: (català)

  Segona avaluació: (català)


  Tercera avaluació: (castellà)

  4t d'ESO

  Primera avaluació: (castellà)

  1r de Batxillerat

  Primera avaluació: (català)

  Segona avaluació: (català)
  Tercera avaluació: (castellà)

  Solucionario

  Lliteratura (castellà-català)

  Comentario poético (Garcilaso) / Guió per comentar textos literaris

  2n de Batxillerat

  Primera avaluació: (castellà)

  Segona avaluació: (català)

  Anglès

  English
  1st ESO

  1st  Term: (English)

  Read the text and write a composition DESCRIBING YOUR BEST FRIEND


  COMPOSITION  2


  WRITE A BRIEF SUMMARY OF A FILM. Use the example given above.


  COMPOSITION 3


  DESCRIBE YOUR FLAT or YOUR HOUSE: Use the model above to write your description.


  2nd  Term: (English)  COMPOSITION 4
  DESCRIBING YOUR CITYRead the given example and write a short paragraph 


  3rd ESO

  1st  Term: (English)
  Imagine you are on holiday. Write a letter to a friend. (70 words min.)


  GUIDED COMPOSITION 2
  Write a composition about your best friend. (70 words min.)


  GUIDED COMPOSITION 3
  Talking about yourself!!! (80 words min.)

  GUIDED COMPOSITION 4
  Writing about Mrs. Plump's routines (80 words min.)

  GUIDED COMPOSITION 5
  Write an article about souvenirs (80 words min.)  2nd  Term: (English)

  Talking about your routines. What do you do every day?

  "Two men and one chair". Explain the story that you can see in the pictures.

  "A found banknote". Explain the story that you can see in the pictures.  3rd  Term: (English)


  Write a composition talking about your sleeping habits. Explain a dream or a nigthmare. (90 words min.)

  Write a composition on the following topic: "Mr Brown and the Birds" (90 words min.)

  Write a composition on the following topic: "The Pot in the Garden" (90 words min.)

  Read the text and look at the picture. Then write the true story. (90 words min.)  1st BATX.

  1st  Term: (English)
  Write a composition describing your favourite sport or hobby. (100-120 words)

  Learning how to write a narrative: example


  Write a narrative about a dangerous or frightening experience. (100-120 words)  Write a biography about someone you know. (100-120 words)  2nd  Term: (English)
  Write the description of a place. (125-150 words)
  Write a for and against essay on the topic: "Zoos: Good or Bad?" (125-150 words)

  Write a news report use the information given. (125-150 words)


  3rd  Term: (English)
  Choose one of the topics given at the end of the activities and write an informal letter. (125-150 words)


  Choose one of the topics given at the end of the activities and write a formal letter. (125-150 words)

  COMPOSITION 9
  Write an opinion essay on the following statement: "Is it dishonest to download music form Internet" (125-150 words)


  Materials educació física


  EDUCACIÓ FÍSICA

  1r d'ESO

  Primera avaluació

  Comprensió lectora

  Exercici
  Respostes
  Solucionari

  Segona avaluació  Primera avaluació

  Comprensió lectora

  Exercici
  Respostes
  Solucionari

  Segona avaluació

  Tercera avaluació

   Com fer un resum per paràgrafs 

  Exercici
  Respostes
  Solucionari

  3r d'ESO

  Primera avaluació

  Comprensió lectora

  Exercici
  Solucionari

   Segona avaluació

  Expressió escrita

  Com escriure un email
  Exercici
  Rúbrica

  Tercera avaluació

  Resum

   Com fer un resum
  Exercici

  4t d'ESO

  Primera avaluació

  Comprensió lectora

  Exercici
  Solucionari

   Segona avaluació

  Expressió escrita

  Com escriure un email
  Exercici
  Rúbrica

  Tercera avaluació

  Resum

   Com fer un resum
  Exercici

  Materials visual i plàstica


  VISUAL I PLÀSTICA

  1r d'ESO

  Primera avaluació

  Comprensió lectora

  Exercici
  Respostes
  Solucionari

  Segona avaluació


  Primera avaluació

  Comprensió lectora

  Exercici
  Respostes
  Solucionari

  Segona avaluació

  Tercera avaluació

   Com fer un resum per paràgrafs 

  Exercici
  Respostes
  Solucionari

  3r d'ESO

  Primera avaluació

  Comprensió lectora

  Exercici
  Solucionari

  La carta

   Segona avaluació

  Expressió escrita

  Com escriure un email
  Exercici
  Rúbrica

  Tercera avaluació

  Resum

   Com fer un resum
  Exercici

  4t d'ESO

  Primera avaluació

  Comprensió lectora

  Exercici
  Solucionari

  Història d'una fotografia
   Segona avaluació

  Expressió escrita

  Com escriure un email
  Exercici
  Rúbrica

  Tercera avaluació

  Resum

   Com fer un resum
  Exercici


  Materials biologia i geologia  BIOLOGIA I GEOLOGIA

  1r d'ESO

  Primera avaluació

  Expressió escrita


  Segona avaluació
   
  Tercera avaluació

  Comprensió lectora

  Text
  Preguntes
  Respostes
  3r d'ESO


  Primera avaluació

  Expressió escrita


  Segona avaluació
   
  Com fer un resum

   Exercici
  Respostes
  Solucionari

  Tercera avaluació

  Comprensió lectora

  Exercici
  Respostes
  Comprensió lectora

  Només serà una punxada de res

  4t d'ESO

  Primera avaluació

  Expressió escrita

  Com escriure una narració
  Exercici
  Rúbrica

  Segona avaluació

   Com fer un resum
  Exercici

  Tercera avaluació

  Comprensió lectora

  Com fer adob casolà

  Materials tecnologia


  TECNOLOGIA

  1r d'ESO


  Segona avaluació

  Comprensió lectora

  Exercici
  Respostes
  Solucionari

  Tercera avaluació

  Expressió escrita


  2n d'ESO


  Primera avaluació


  Segona avaluació

  Comprensió lectora

  Exercici
  Respostes
  Solucionari

  Tercera avaluació

  Expressió escrita


  3r d'ESO


  Primera avaluació

   Com fer un resum 

  Exercici
  Respostes
  Solucionari

  Segona avaluació

  Comprensió lectora

  Exercici
  Respostes
  Solucionari

  Tercera avaluació

  Expressió escrita

  Com escriure un text instructiu
  Exercici
  Rúbrica

  4t d'ESO


  Primera avaluació

   Com fer un resum

  Exercici
  Respostes
  Solucionari

  Segona avaluació

  Comprensió lectora

  Exercici
  Respostes
  Solucionari

  Tercera avaluació

  Expressió escrita

  Com escriure un text instructiu
  Exercici
  Rúbrica

  Materials matemàtiques


  MATEMÀTIQUES

  1r d'ESO

  Primera avaluació

  Segona avaluació

  Comprensió lectora

  Exercici
  Respostes


  Primera avaluació

  Segona avaluació

  Comprensió lectora

  Exercici

  Tercera avaluació


  3r d'ESO

  Primera avaluació

  Com fer un resum 

  Exercici
  Respostes
  Solucionari

  Segona avaluació

  Comprensió lectora

  Exercici
  Respostes
  Solucionari

  Tercera avaluació

  Com escriure una definició
  Exercici
  Solucionari

  4t d'ESO


  Primera avaluació

  Com fer un resum 

  Exercici
  Respostes
  Solucionari

  Segona avaluació

  Comprensió lectora

  Exercici
  Respostes
  Solucionari

  Tercera avaluació

  Com escriure una definició
  Exercici
  Solucionari