Objectius del projecte «Redactem»


1) Millorar la redacció de l'alumnat de tots els cursos de l’ESO i del Batxillerat en les llengües castellana i catalana. 
2) Aprendre i treballar l’estructura bàsica d’una redacció i practicar la composició de diverses tipologies de text.
3) Conscienciar l’alumnat de la importància de redactar i expressar-se per escrit amb correcció, de manera pulcra i endreçada, amb precisió, elegància i originalitat.
4) Reforçar la competència de la comprensió lectora en totes les àrees i matèries.
5) Millorar la capacitat de síntesi, de reflexió i/o de crítica de l'alumnat en totes les àrees i matèries.
6) Fomentar l’ús de les TIC mitjançant la redacció i la publicació en blogs de llurs exercicis escrits.

Instruccions per al professorat


Agafar les fotocòpies de la tipologia textual que es vol treballar.

A l'aula accedir al blog:www.redactem.cat 

Projectar a l'aula el document de la tipologia triada.

Important: abans de repartir les fotocòpies cal recordar als alumnes que no s'hi pot escriure i que han de retornar-les al final de la classe. Totes les redaccions i exercicis es faran a la llibreta o en un full, mai a les fotocòpies.

Es reparteixen les fotocòpies i s'explica el seu contingut usant com a suport visual el text projectat.

Abans d'acabar la classe es recullen les fotocòpies i es guarden en els arxivadors corresponents. 

L'activitat es pot avaluar com a un exercici de classe, com a una pregunta a l'examen, etc. Recordeu que hi ha un full de correcció anomenat rúbrica per valorar cada tipus de text.

Es poden realitzar activitats en grup i per parelles, com també organitzar concursos de redaccions o relats.

Una activitat interessant és crear una entrada per tal que l'alumnat inclogui els seus textos prèviament corregits pel professor/a. Cal afegir a l'entrada unes instruccions per elaborar el text. Els alumnes el poden escriure a casa o a la sala d'ordinadors. Tots els comentaris per ser publicats han de ser autoritzats per l'administrador del blog. Els professors que vulguin poden crear una entrada ells mateixos (l'administrador t'habilita per fer-ho) o sol·licitar-li a l'administrador que ho faci. Un exemple d'aquesta activitat AQUÍ

Per estudiar els alumnes no necessiten les fotocòpies, ja que entren al blog i allà troben tot el material, incloses les solucions als exercicis. Les fotocòpies, per tant, es poden fer servir per a diferents grups durant diversos anys.